Noteikumi un Nosacījumi

Sludinājumu portāla lietošanas noteikumi

1. Ievietojot sludinājumu, lietotājs pilnīgi piekrīt šiem lietošanas noteikumiem, kā arī tam, ka iesniegtie personiski dati un kontaktinformācija tiks glabāti NOZAGTS.COM vietnē saskaņā ar likuma normām.

2. NOZAGTS.COM vietne izmanto cookie failus, kuri atrodas lietotāja datorā. NOZAGTS.COM vietnē tiek rādītas reklāmas kompānijas no trešajām pusēm, piemēram Google un statistikas sistēmas, kas arī ģenerē cookie. Jebkurā laikā Jūs varat patstāvīgi izdzēst sīkdatnes savā pārlūkprogrammā.

Sludinājumu satura noteikumi:

3.1 Sludinājumi netiek pieņemti ( tiek dzēsti ), ja:

3.12 Lietotājs neievēro likumdošanas prasības, vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas. Sludinājumā nav aizpildīti obligāti aizpildāmie lauki, vai norādītā informācija ir nepareiza vai ir kļūdaina.

3.13 Saturs neatbilst vai tikai daļēji atbilst izvēlētai sadaļai.

3.14 Tiek ievietots vairāk nekā viens pazudis/atrasts objekts, Viena sludinājuma ietvaros ir atļauts publicēt tikai vienu pazudušu/atrastu lietu vai dzīvu būtni, norādot detalizētu aprakstu. Fotogrāfijām jāattēlo viens objekts, kurš tiek aprakstīts sludinājuma tekstā.

3.15 Nav atļauts izmantot fotoattēlus:
– zemas kvalitātes, kad objekts nav skaidri redzams.
– fotokolāžas, kad vairākas fotogrāfijas ir apvienotas vienā.

3.16 Sludinājums satur daudz kļūdu tekstā.

3.17 Sludinājums domāts iegūt informāciju par lietotāju.

3.18 Sludinājumi, par kuriem tiek saņemtas vairākas sūdzības.

3.19 Sludinājumos drīkst ievietot tikai atrastas, pazaudētas vai nozagtas lietas vai dzīvas būtnes (suņi, kaķi utt.).

3.2 Satur norādes uz resursiem, kuri nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas ļaunprātīgas darbības vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām.
Piemēram:
– Noklikšķinot uz linka atveras lapa ar aicinājumu piereģistrēties vai aizpildīt anketu vai aptauju.
– Noklikšķinot uz linka atveras pavisam cita lapa, nekā ir norādīta sludinājumā (pāradresācija).

3.21 Saturā ir emocionālas nokrāsas teksts, izsaucieni, aicinājumi uz vardarbību utt., kā arī teksts un atslēgvārdi, kas nav saistīti ar sludinājuma objektu.

Kārtības noteikumi:

4.1 Pēc sludinājuma iesniegšanas ir iespējams mainīt vai koriģēt informāciju.

4.2 Pārkāpjot vai neievērojot 3.punktā minētos nozagts.com lietošanas noteikumus, administratoram ir pienākums dzēst jūsu sludinājumu.
Nekorektu sludinājumu pārbaudes un dzēšanas gadījumā samaksātā summa netiek atgriezta.
Atkārtotu noteikumu pārkāpumu gadījumā, lietotājam var tikt ierobežota pieeja NOZAGTS.COM servisam.

4.3 Bezmaksas sludinājums tiks publicēts uzreiz. Sludinājuma izvietošanas termiņš ir 7 dienas, pēc tam sludinājums tiek automātiski dzēsts un jūs to nevarēsiet atjaunot (jāliek jauns sludinājums).

4.4 Maksas sludinājumu jūs varat ievietot kad vēlaties un tas būs redzams maksas sludinājumu sadaļā 14 vai 21 vai 31 dienau, atkarībā no izvēlētās cenas, pēc termiņa beigām sludinājums netiek dzēsts, jūs varēsiet to atjaunot.

4.5 Neizmantotajiem maksas sludinājumiem nav termiņa, jūs tos varēsiet izmantot kad būs nepieciešamība.

Pušu atbildība:

5.1 Ja NOZAGTS.COM vietne īslaicīgi nedarbojas, sludinājumu publikācijas termiņi tiek pagarināti atbilstoši šim laika periodam. Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, ja vietne nebija pieejama tīmekļa daļā, kur pārvalda Interneta pakalpojumu sniedzēji.

5.2 Gadījumos, kad sludinājums pārkāpj vietnes noteikumus, kā arī ja nodarīti zaudējumu vai neērtības trešajām personām, lietotājs ( sludinājuma iesniedzējs) uzņemas pilnu finansiālo atbildību par ievietotā sludinājuma saturu, kā vietnes, tā arī trešo personu priekšā.

5.3 Uzņēmums, administrators, kā arī sludinājumu servisa NOZAGTS.COM īpašnieks nenes atbildību par sludinājumu saturu, kā arī par iespējamiem zaudējumiem un neērtībām, kas saistīti ar portāla darbību vai nepieejamību, izņemot noteikumu 5.1 punktu.

5.4 NOZAGTS.COM ir piekļuve personas datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu pakalpojumus sludinājuma servisā NOZAGTS.COM. NOZAGTS.COM neveic personas datu koplietošanu vai izpaušanu trešajām personām. Personas datu apstrādes mērķi un noteikumi iekļauti Privātuma politikā.

Nosacījumu un noteikumu izmaiņas:

6.1 Sludinājumu servisa NOZAGTS.COM lietošanas nosacījumi un noteikumi var tikt mainīti, papildināti vai laboti un stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti vietnē.

Publikācijas datums: 30.06.2023
Stāšanas spēkā datums: 30.06.2023